20 Replies to “SuperFunny BlackJack at Wowowee (7/4/09)”

  1. Tunay n pinagkalooban ng husay, natumbok nya at nagamit ngunit subalit datapwat bakit nagkaganon man ang naging hangganan tanging ang Dios at sya lang nakakaalam, t.y blackjack

  2. We love black jack,can you get a chance to perform here in USA,if so I am one of your fans.Perform here in CA. so we can chance to meet you,we love your jokes nakakawala ng stress kasi eto ang kalaban namin sa US.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *