Response BlackJack | SOOBIN & BINZ – Rời Ballad để thành dangerous boySOOBIN & BINZ (DOUBLE B) – BlackJack feet. GOKU: Sửa chữa điện thoại đến Điện Thoại Vui : …

45 Replies to “Response BlackJack | SOOBIN & BINZ – Rời Ballad để thành dangerous boy”

  1. Reaction có 2 loại
    1 là nghe cả rồi nhận xét như Viruss, Jaymee
    2 là ngta bấm dừng xong nói, đùa cũng đc. Dù ngắt quãng nhưng cũng còn chấp nhận đc
    Đây nhạc thì phát. Nói lố lăng vl. Như cái chợ huyên

  2. Reaction thì lo mà xem đi, lo nói chiện um xùm chả nge dc j, k pk nge dc j hk, bực thật sự🙄🙄🙄

  3. thực sự thì cứ như kiểu cố phải reaction cho nó rôm rả lên hay sao ấy, nghe và nhận xét những điều cần chú ý trong MV thì ít khi thấy đâu chủ yếu nói huyên thuyên là nhiều :v

  4. MINH THƯ MỚI ĐẦU TƯỞNG SANG CHẢNH ÍT NÓI MÀ GIỜ LỘ RA LÀ VÔ DUYÊN VỚI NÓI XÀM VCL!MINH THƯ ĐỊNH THEO GÓT CUỘI À!XEM MÀ ỨC CHẾ VÃIII

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *