PAKET ROULETTE MED GODIS + TÄVLINGGilla videon om ni vill ha fler paket roulette med bara godis 😀 Och glöm inte att följa Cross Banana på instagram (GOBANANA.SE) och delta i tävlingen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *