BLACKJACK – ANH LÀ KẺ MAY MẮN | BẢN COVER ĐẬM CHẤT ĐƯỜNG PHỐ | CƯỜNG KIDO – GIỌNG CA PHÁ HÍTMight mắn có dành cho Cường Kido? Ủng hộ clip gốc của anh Binz và anh Soobin nha các ông: …

39 Replies to “BLACKJACK – ANH LÀ KẺ MAY MẮN | BẢN COVER ĐẬM CHẤT ĐƯỜNG PHỐ | CƯỜNG KIDO – GIỌNG CA PHÁ HÍT”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *